Porady prawne 

Jak głosi ustawa Prawo o adwokaturze „Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. W przypadku zawodu adwokata, w przeciwieństwie do zawodu radcy prawnego nie występują ograniczenia co do występowania przed sądem w niektórych rodzajach spraw (np. w sprawach rodzinnych, czy częściowo w sprawach karnych).

KONTAKT

Dane kontaktowe:      Anwaltskanzlei Heribert Kohlen

                                 Am Thie 3 B
                                 44869 Bochum

             Tel: 02327-9112-0 | Fax: 02327-9112-40

Godziny otwarcia:        Pon. 14.00 -17.30

                                 Wt.   09.00-17.30

                                 Czw. 09.00-17.30

                                 Ptk.   09.00-13.00

Prawo cywilne

 

-Zasiedzenie nieruchomości

-Wypowiedzenie umowy najmu


Prawo karne

 

-Roszczenia odszkodowawcze w prawie karnym

(Złożenie wniosku z żądaniem odszkodowania od sprawcy pobicia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.)

-Odpowiedzialność karna nieletniego

 

Prawo pracy

 

-Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

-Urlop wychowawczy

 

Prawo rodzinne

-Unieważnienie małżeństwa

(Czy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa? Jakie przesłanki muszą być spełnione  żeby unieważnić ślub?)

 

-Zakaz kontaktów lub zblizania się na określoną odległość

-Obowiązek alimentacyjny a pełnoletność dziecka

(Dziecko niedługo skończy 18 lat. Czy z chwilą uzyskania pełnoletności przestanie ciążyć obowiązek jej utrzymania? Jak długo rodzice są zobowiązani do utrzymania dziecka).


-Podział majątku małżonków po rozwodzie

(Chciałbys się dowiedzieć jak przebiega podział majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu. Czy sąd zawsze dzieli ten majątek po połowie? Czy możliwe jest, że dostanę mniej niż mój były mąż, gdyż od dłuższego czasu nie pracowałam?


-Opieka nad małoletnim w przypadku śmierci rodzica

-Alimenty

 

 

 

 

-Rady pracownicze

-Wykroczenie popełnione przez pracodawcę